Đã hết thời gian. Cám ơn các bạn đã ủng hộ chương trình của chúng tôi!